ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๔0 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนบ้านกกตูมมีนายชาญวุธ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ จำนวนนักเรียน ๑๖๗ คน พื้นที่ ๔๒ไร่ จุดเด่นที่ค้นพบ จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการสอนแบบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เรียนออนไลน์จากรร.มุกดาหาร ,DLTV และ DLIT พัฒนาผู้เรียนใช้แนวทางคุณธรรมนำความรู้ บูรณาการคุณธรรม เพื่อให้มีศักยภาพสูงสุด คำนึงถึงธรรมชาติ ความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างผู้เรียน โดยมี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนสพป.มุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

news2 3 64 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897221463654662