ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนดงหลวงวิทยา มีนายคนิม เบญมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ จำนวนนักเรียน ๗๔๑ คน พื้นที่ ๔๘ ไร่ จุดเด่นที่ค้นพบ ยกระดับการเรียนวิทยาศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมี นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผอ.สพม.๒๒ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

news2 3 64 4

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897203510323124