ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ลงประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีนายปัญญา แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นายชัยณรงค์ อินสาลี รักษาการนักวิชาการศึกษาผู้เชี่ยวชาญ ศธภ.๒ รองประธาน ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร cr.รูปภาพกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.๒

news24 2 64 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897191426990999