ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า จ.มุกดาหาร โดยมีนายรังสรรค์ สุทารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ให้การต้อนรับ จำนวนนักเรียน ๓๔๓ คน พื้นที่ ๕๙ ไร่ จุดเด่นที่ค้นพบ ด้านผู้เรียน ได้รับการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา มีทักษะคิด ทักษะทางภาษา ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ด้านบุคลากร พัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิทยฐานะ เป็นครูมืออาชีพ ด้านชุมชน มีส่วนร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทน.สพป.มุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

news18 2 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897173300326145