ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๒๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด โดยมี นายกฤษฎา อาจวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ให้การต้อนรับ จำนวนนักเรียน ๑๓๖ คน พื้นที่ ๑๓ ไร่ จุดเด่นที่ค้นพบด้านผู้เรียนเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ ห้องวิทยาศาสตร์น้อยประกอบการเรียนรู้ วางพื้นฐานให้กันักเรียนด้านบุคลากร มีครูตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบตามวิชาเอก สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมจากชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทน.สพป.มุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

news17 2 64 5

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897120776998064