ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๕ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ โดยมี นายเอกราช พรหมพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ จำนวนนักเรียน ๔๔๕ คน พื้นที่ ๒๑ ไร่ จุดเด่นของการพัฒนา “นักเรียนได้รับการพัฒนาที่เต็มศักยภาพมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูมีศักยภาพ ครูครบชั้นเรียน ครบทุกวิชา มีความพร้อมในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม โดยมีศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทน.สพป.มุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

new17 2 64 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3851139444929531