ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แบบบูรณาการ ปี ๒๕๖๔ “เสริมพลังสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด–๑๙ ในสถานศึกษา” โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด- ๑๙ณ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

news15 2 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3838993419477467