ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมี นายนิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม. ๔ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษย์ ผอ.สพป.ปท.๑ นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปท.๒ นางวิบูลผล พร้อมมูล ผอ.กศน.จ.ปทุมธานี นายเพชรโยธิน ราษฏร์เจริญ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจ.ปทุมธานี นายวินัย ยงเขตการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news10 2 64 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3820441931332616