ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

ร่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะประชุมทุกวันอังคารที่สองของเดือน โดยประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoomร่วมกับศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อหารืองานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ cr.ศธ.๓๖๐วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะประชุมทุกวันอังคารที่สองของเดือน โดยประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoomร่วมกับศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อหารืองานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ cr.ศธ.๓๖๐

news9 2 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3820421658001310