ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิม และระบบธนาคารหน่วยกิต และกลไกสู่การปฏิบัติ” โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

news5 2 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3807787295931413