ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าพบหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี “การศึกษาเป็นนโยบายที่จังหวัดปทุมธานีให้ความสำคัญ เน้นกิจกรรมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน” ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

news4 2 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3805854186124724