ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ลงพื้นที่หารือ แนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ "ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนาการศึกษา วางแผนเชิงพื้นที่ มีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน” โดยมี นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผอ.กศน.จังหวัดนนทบุรีและคณะให้การต้อนรับ ณ สำนักงานกศน.จังหวัดนนทบุรี

news3 2 64