ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ก่อสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีแห่งใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข โดยมีนางพรทิพย์ สันทัด รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นำเสนอข้อมูล ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี บริเวณคลองหก ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

news2 2 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3802525273124282