ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๕๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร ) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนห้วยตาเปอะ"ชวนคิด ชวนทำ พัฒนาการศึกษา ตามบริบทของพื้นที่ ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า มีสิ่งดีคงไว้และพัฒนาต่อยอด เด็กมีคุณภาพ พัฒนาตนเอง ทำงานภายใต้เครือข่ายการศึกษา“ โดยมีนายวรชาติ สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๖๙ คน อนุบาล ๕๒ คน ระดับประถมศึกษา ๑๓๙ คน ระดับม.ต้น ๗๘ คน

news29 1 64 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3799473636762779