ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร ) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ "ชวนคิด ชวนทำ พัฒนาการศึกษา ตามบริบทของพื้นที่ ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า มีสิ่งดีคงไว้และพัฒนาต่อยอด” โดยมีนายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๑๑๓ คน ระดับม.ต้น ๗๑๕ คน ระดับม.ปลาย ๓๙๘ คน

news28 1 64 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3799242460119230