ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๕ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร ) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนบ้านคำบง ๑"ชวนคิด ชวนทำ กระบวนการเรียนรู้ดี พัฒนาการศึกษา ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า" โดยมีนายสังคม วีระพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๔๕๒ คน ระดับอนุบาล ๘๗ คน ระดับประถมศึกษา ๓๖๕ คน

news28 1 64 2 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3799018220141654