ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๒๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร ) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา "ชวนคิด ชวนทำ พัฒนาการศึกษา ตามบริบทของพื้นที่ มีดีอยู่แล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าเดินตามแนวทางนโยบาย” โดยมี นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๗๗๕ คน ระดับม.ต้น ๔๐๑ คน ระดับม.ปลาย ๓๗๑ คน

news28 1 64 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=reo2pte&set=a.3796969750346501