ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนยาง โดยมี นางอรนุช กลางประพันธ์  นางสุมิตรา พรมมี ครูโรงเรียนบ้านโนนยางให้การรต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูล จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๑๒ คน ระดับอนุบาล ๒๒ คน ระดับประถมศึกษา ๗๐ คน ระดับม.ต้น ๒๐ คน

news28 1 64 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3796912147018928