ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร ) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง "ชวนคิด ชวนทำ พัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ต่อยอดองค์ความรู้ สะท้อนข้อมูล เดินตามแนวทางนโยบาย” โดยมี นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๒๑ คน ระดับอนุบาล ๔๑ คน ระดับประถมศึกษา ๒๑ คน

news28 1 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3796867683690041