ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร ) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน “แนวทางการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพตามบริบท สร้างจุดแข็ง สะท้อนข้อมูล เดินตามแนวทางนโยบาย” โดยมี นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๕๖๔ คน ระดับ ม.ต้น ๓๔๓ คน ระดับม.ปลาย ๒๒๑ คน

news27 1 64 4

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3796488267061316