ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร) ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๑/๒๕๖๔ เป็นประธานประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ กำหนดทิศทาง นโยบายบูรณาการการจัดการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร “ชวนคิด ชวนทำ มองให้รอบด้าน นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานความเป็นจริง” โดยมีนางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผอ.สพม.๒๒ นายประภาส ไชยมี รองผอ.สพป.มุกดาหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

news27 1 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3796370847073058