ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ โดยมี นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ พร้อมคณะให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๔ คน ระดับอนุบาล ๒๐ คน ระดับประถมศึกษา ๘๔ คน ณ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ

news26 1 64 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3787341731309303