ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร) ลงพื้นทิ่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าหมีโดยมี นายประภาส ไชยมี รองผอ.เขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร นายพลพักษ์ คนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี พร้อมคณะให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางในการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๐๓ คน ระดับอนุบาล ๔๓ คน ระดับประถมศึกษา ๑๒๔ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๖ คน ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี

news26 1 64 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/edit/a.3787312431312233