ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดมุกดาหาร) ลงพื้นทิ่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนชุมชนดอนตาล โดยมี นายประภาส ไชยมี รองผอ.เขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร นายทวี ซามงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอนตาล พร้อมคณะให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางในการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๓๐๕ คน ระดับอนุบาล ๖๓ คน ระดับประถมศึกษา ๒๔๒ คน ณ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 

news26 1 64 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3787284854648324