ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ในฐานะผู้แทน ก.ค.ศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

news25 1 64

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3787241801319296