ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ โดยมีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเมืองปทุม ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

news22 1 64

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3772110739499069