ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบนโยบาย และกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news21 1 64 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3767169299993213