ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

news16 12 63

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/edit/a.3677053799004764