ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

news15 12 63

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/edit/a.3674970545879756