ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายนายบำรุง เฉียบแหลม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ ติดตาม กำกับ ดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๔๐ คน มีผู้เข้าสอบ ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๕ ของผู้มีสิทธิ์สอบ

news12 12 63 samud

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3674957722547705