ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายนายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ ติดตาม กำกับ ดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สพป.นครปฐม เขต ๑ จ.นครปฐมผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๒๐ คน มีผู้เข้าสอบ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้มีสิทธิ์สอบ

news12 12 63nakorn

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3674944459215698