ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายนายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ ติดตาม กำกับ ดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สพม. เขต ๔ จ. ปทุมธานี ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๒๘ คน มีผู้เข้าสอบ ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ของผู้มีสิทธิ์สอบ

news12 12 63pathum

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/edit/a.3674643752579102