ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของ สป.ศธ. โดยมีดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมเน้นย้ำถึงการทำงานที่ตอบโจทย์ ๒ ด้านสำคัญของ รมว.ศธ. คือ การศึกษายกกำลังสอง และแนวทางการพัฒนาการศึกษาประจำจังหวัด ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

news13 12 63

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/edit/a.3674610125915798