ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด” ให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ๗๗ จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าดำรงตำแหน่ง และการบริหารองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

news7 11 12 63 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3654862897890521