ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณภาพ ศธ.๓๖๐

news8 12 63

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3654795174563960