ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายนายมนตรี เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

news5 12 63 2

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3652081331502011