ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news4 12 63

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3644105442299600