ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news3 12 63

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3643582209018590