ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ประชุมมอบนโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news3 12 63 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3641441779232633