ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยมีนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยให้และต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

news12 11 63 1

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3589147347795410