ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี และร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ จารุสาร ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

news12 11 63

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3589128384463973