ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหอวังซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยมีจำนวนนักเรียนระดับม.ต้น นักเรียนชายจำนวน ๘๖๐ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๑,๐๓๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๘๖๗ คน ระดับม.ปลาย นักเรียนชายจำนวน ๘๑๓ คน นักเรียนหญิงจำนวน ๑,๑๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๙ คน ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ประวัติ สุทธิประภา ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร

news11 11 63

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3589104527799692