ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม

news13 10 63 2

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3503217473055065

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400