ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด ทอดผ้าไตร จำนวน ๑๐ ไตร และกรวดน้ำ รับพร พร้อมทั้งตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

new12 10 63

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400