ประชุมสรุปผลข้อมูลการแนะแนวระบบ We Space
     วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลข้อมูลการแนะแนวผ่านระบบค้นหาความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน (ระบบ We Space) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เพื่อสรุปผลข้อมูลการแนะ แนวผ่านระบบค้นหาความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการแนะแนวและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียนในภาพรวมระดับภาคและระดับจังหวัด สำหรับใช้ในการวางแผนและการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตและที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบอาชีพที่ต้องการและเหมาะสมกับตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนการเรียนต่อในอนาคต

650 147339650 147334650 20 09 23 09 29 44 379 photo650 20 09 23 10 49 15 239 photo650 20 09 23 10 48 46 807 photo

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400