ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาท ด้านการศึกษา
    วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

650 11963 200911 38650 11963 200911 90650 11963 200911 98650 11963 200911 106650 11963 200911 121650 11963 200911 125650 11963 200911 141650 11963 200911 165650 11963 200911 206

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400