พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๒
    วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา) เป็นประธานเปิดงาน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

650 118230335650 118282236650 118173175650 118274588650 118169769650 118205858650 118210486650 118291101650 118372674

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400