ต้อนรับรองศึกษาธิการภาค
        วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และจังหวัดสมุทรสงครามร่วมแสดงความยินดี

650 200824 3650 200824 0650 200824 7650 200824 12650 200824 13

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400