ขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
       วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นผู้แทนร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ (อาคาร ๑๗) มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

650 139506650 117889068650 57483299

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400