วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดและการทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการภาคกลางและสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๑๘ จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมงาน

650 200817 29650 200817 3650 200817 30

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400